før vi går i gang med.png
MÅ VI SI HADET TIL.png

Selv om 2020 på mange måter kan ha føltes slik som dette ...

Fakkeltog NMBU Helsestasjon  Foto Bonsak

så har vi, studentdemokratiet ved NMBU, fått til utrolig mye

Studentdemokratiet ved NMBU består av alle studentene. Alle studenter ved NMBU har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes i studentorganene ved NMBU.

statsbygg web 3.png

Vi kjempet for at NMBU skulle fortsette å forvalte sine egne bygg...

statsbygg web 3.png

og vant!!

statsbygg web 3.png

Dette har mye å si for at vi fortsatt kan bestemme hva som er best for oss når eiendommene våre forvaltes.

Når landet og universitetets lokaeler stengte ned på grunn av coronaviruset i mars måtte vi alle omstille oss...

og det var studentdemokratiets jobb å sørge for at sudentenes behov også ble hørt i denne krisen.

Under pandemien møtte vi på mange nye utfordringer enn før. Vi jobbet blant annet for:

at flest mulig fikk fysisk undervisning når campusene åpnet igjen, hvor førsteklassingene ble prioritert

I denne tiden var vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere for å kunne løse utfordringene. Takk for at dere bidro med dette.

Selv om ting var tøft av og til sto vi sammen og klarte  det utrolige ...

Hele 24,8% av oss stemte ved Studentvalget våren 2020

UMB-032074.jpg

Etter sommeren hadde det vært uvanlig stille på Campus i flere måneder, og vi gledet oss til at vi skulle komme tilbake og også ønske nye studenter velkommen!

fadder web.png

Når fadderuka kom gjorde vi alt for at nye studenter skulle få en verdig start ...

fadder web.png
nummer vetche.PNG
nummer vetche.PNG
fadder web.png
2.PNG
fadder web.png
1.PNG
fadder web.png

og vi tok alle smittevern på alvor og fikk en trygg fadderuke uten smitteutbrudd - til tross for skepsis i mediene.

fadder web.png
tuva 2.PNG
tuva 1.PNG
02+Fakkeltog+NMBU+Helsestasjon++Foto+Bon

Når kommunen vurderte å kutte i helsestasjonen sto vi opp for hverandre og stilte blant annet i fakkeltog med godt over 100 oppmøtte ...

kommunen endte med å ikke kutte noe som helst

NMBU-053455.jpg

Innflytningen til veterinærbygget har endelig startet ...

og vi gleder oss ufattelig mye til at veterinærhøgskolen kommer til Ås, og at vi sammen kan ta ibruk byggene.

Alt dette er bare noen få av mange ting som har skjedd og som vi har fått til dette semesteret.

Vi har også fått til mye annet, blant annet ...

studentting_logo_hvit.png

fått en egen bærekraftskomite

jobbet for felles ruspolitikk for ansatte og studenter

vedtatt politiske dokumenter - som sier hva vi studenter mener om saker

synliggjort problemer og terskler internasjonale studenter møter

fått meritterte undervisere

jobbet for fokusuka for verdensdagen for psykisk helse

senket forventet arbeidstimer per studiepoeng

kåret semesternes beste undervisere

holdt kurs for ledere av sosiale foreninger

jobbet med fornyelse av studieforskriften

Og mye, mye mer!

Følg Studenttinget ved NMBU på facebook og instagram for oppdateringer om hva vi, som studentdemokrati, får til!

pexels-akil-mazumder-973590.jpg

Så ønsker vi alle god ferie og godt nyttår når den tid kommer!

logo hvit uten bakgrunn.png

Vi gleder oss til å se hva vi får til i 2021.