ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU.

AU består av Leder og Nestleder ansatt på heltid (100%), velferdsansvarlig (30%), internasjonalt ansvarlig (30%), markedsføringsansvarlig (20%) og miljø- og forskningsansvarlig (20%) stilling.

Leder og nestleder velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, mens resten av utvalget velges av konstituerende studentting på slutten av høstsemesteret. Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag.

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU.

AU består av Leder og Nestleder ansatt på heltid (100%), velferdsansvarlig (30%), internasjonalt ansvarlig (30%), markedsføringsansvarlig (20%) og miljø- og forskningsansvarlig (20%) stilling.

Leder og nestleder velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, mens resten av utvalget velges av konstituerende studentting på slutten av høstsemesteret. Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag.

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

E-post:

studenttinget@nmbu.no

Follow us

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon