Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvalg og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger som gjelder for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting.

Kontaktinformasjon Studentrådene våren 2020

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Leder: David Martens
Nestleder: Ingvild Munz 

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

 

Handelshøyskolen (HH)

Leder: Mathilde Wingeng
Nestleder: Emiline Franzen

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Leder: Susanne Engholm  
Nestleder: Elisabeth Sunde Bergerud

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

 

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Leder: Even August Bremnes Stokke
Nestleder: Eivind Bækken Toft

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Leder: Linn Browning
Nestleder: Jens Bartnes

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Leder: Kjersti Bach Moholt  
Nestleder: Gina Marie Granheim

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

 

Veterinærhøgskolen (VET)

Leder: Edel Enger Optun
Nestleder: Vårin Duvold  

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

STUDENTRÅD

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

E-post:

studenttinget@nmbu.no

Follow us

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon