ANDRE VERV

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og på eget initiativ undersøke saken.

Møteledelse

Møteledelse har ansvar for å være ordstyrere i Studenttingsmøtene som blir arrangert 3-4 ganger per semester. Vervet er ikke honorert. 

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

E-post:

studenttinget@nmbu.no

Follow us

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon